Jakie kompetencje miękkie rozwiniesz, opiekując się seniorem?

Na rynku pracy zwraca się uwagę nie tylko na twarde umiejętności jak np. prawo jazdy, obsługa specjalistycznych programów komputerowych czy maszyn. Kiedy trzeba wybrać między kandydatami o podobnych kwalifikacjach, bada się także kompetencje miękkie.

Czytaj więcej