Sejm odroczył posiedzenie do jutra. PiS przegłosowany

Estimated read time 2 min read

Dzisiaj z samego rana Sejm miał przegłosować dwie ustawy – zniesienie ze służby lekarskiej odpowiedzialności za nieumyślne spodowowanie szkód podczas leczenia pacjentów z Covidem, ale również prawne uregulowanie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Niestety opozycja poprosiła o odroczenie spotkania do jutra ze względu na chęć dokładnego zapoznania się z ustawą, która dopiero wczoraj w okolicy godziny 18 została oficjalnie przedstawiona. I tak też się stało, posłowie przegłosowali odroczenie głównie ze względu na fakt, że PiS był osłabiony i nie miał pełnego składu swoich reprezentantów. Co więc z planowanymi zmianami?

Czy Sejm zgodzi się na wprowadzenie nowych ustaw?

Najnowszy projekt PiS zawierał zapis, który miałby zwalniać z odpowiedzialności karnej służbę medyczną na czas epidemii. Wiadomo, że to oni walczą z wirusem na pierwszym froncie i próbują ratować życie każdego człowieka, niestety ograniczenia związane z ilością sprzetu znacznie to utrudniają. Wprowadzenie więc takiej ustawy miałoby sens, jeśli oczywiście całość zostałaby odpowiednio sformułowana. Nic dziwnego, że opozycja zamierza dokładnie przyjrzeć się wszystkim zapisom, zanim podejmie ostateczną decyzję.

Ważny jest również fakt, iż Sejm zamierza wreszcie prawnie uregulować obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wśród społeczeństwa nie brakowało głosów sprzeciwu, bowiem takie nakazy aktualnie są niezgodne z Konstytucją. Nadszedł więc czas, by projekt Lewicy również wszedł w życie i uświadomił ludziom, jak ważne jest noszenie maseczek nie tylko dla nich, ale i dla ich bliskich.

Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone jutro?

W planach jest również omówienie projektu „premia dla bohatera”, zakładającego przyznanie pracownikom służby medycznej dodatkowej premii w postaci 1500 zł każdego miesiąca. Mieliby oni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie przez cały okres trwania pandemii, co choć częściowo by miało wynagrodzić im ich trud i pracę w ciężkich warunkach. Obrady miały również objąć wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, na co niestety musimy poczekać do jutra.

Ponowne obrady Sejmu mają się odbyć jutro o 9. Mamy nadzieję, że wtedy dojdzie do głosowania w wielu ważnych kwestiach i naród wreszcie pozna dalsze plany na walkę z pandemią.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours