rozwód kościelnyPrawo 

Rozwód kościelny – jak przebiega?

Zawarcie małżeństwa kościelnego wiąże się z wieloma zobowiązaniami. Powiedzenie sakramentalnego „tak” ma swoje drugie dno w odpowiedzialności za podejmowaną decyzję. Chcąc unieważnić zawarte małżeństwo czeka nas długa droga, która nie musi zakończyć się powodzeniem. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to skomplikowana procedura, wymagająca przedstawienia rzeczowych dowodów, potwierdzających słuszność decyzji.

Przebieg rozwodu kościelnego

Cały proces wymaga poświęcenia średnio 2-3 lat. Jest to czas niezbędny do zebrania dowodów oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur w dwóch instancjach Sądu Kościelnego. Na samym początku należy zaznajomić się z informacjami jakie są podstawy prawne procesu o nieważność małżeństwa kościelnego. Następnym krokiem jest wniesienie skargi powodowej. W celu jej stworzenia i skierowania do odpowiedniej instytucji można udać się do profesjonalnej firmy adwokackiej, która specjalizuje się w prawie kanonicznym. Skarga trafia do trybunału kościelnego, który na podstawie specjalnego dekretu wydaje decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie, uruchamiany jest przewód sądowy. W pierwszej kolejności rozpatrywany jest przedmiot sporu, a następnie Sąd Kościelny zajmuje się analizą niezbędnych dowodów. Trybunał na podstawie zeznań stron oraz własnych interpretacji stwierdza, czy małżeństwo może zostać uznane za nieważne. Następnie sprawa zostaje przekazana do wyrokowania, a cała procedura zwieńczona jest publikacją akt sądowych.

Podsumowanie

Rozwód kościelny nie jest prostą sprawą sądową. Cała procedura może trwać latami i nie musi kończyć się pozytywną decyzją Sądu Kościelnego. Władze kościelne nie są przychylne rozwodom, dlatego ich orzekanie zazwyczaj jest bardzo rygorystyczne. Mimo tego, ilość unieważnianych małżeństw wciąż wzrasta. Procedura rozwodowa to także niemały wydatek. Cena uzależniona jest od diecezji, jednak na ogół oscyluje ona w granicach 1000-1500zł. Kwota nie uwzględnia jednak honorarium adwokackiego oraz dodatkowych kosztów sądowych.

Powiązane wpisy

Dodaj Komentarz