Jak przebiega test na ojcostwo?

Estimated read time 2 min read

Nowoczesne metody przeprowadzania testów na ojcostwo dają w 99.99% jednoznaczny wynik. Na podstawie wnikliwych analiz DNA uzyskuje się definitywną odpowiedź, która określa czy dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Ustalenie ojcostwa przebiega na podstawie badania genomowego DNA. Znajduje się ono w każdej komórce, która posiada jądro komórkowe, dlatego jest ono łatwe do uzyskania. Próbki pobiera się najczęściej z wewnętrznej strony policzka lub włosa lub krwi. Jak przebiega analiza materiału genetycznego?

Proces izolacji DNA

Na samym początku materiał genetyczny zostaje wyizolowany z próbek, które zostały dostarczone do laboratorium. Dzieje się to przy użyciu licznych enzymów i związków chemicznych, które służą do rozpuszczania błony znajdującej się wokół DNA. Odczynniki pozwalają wydobyć czysty materiał genetyczny, który poddawany jest analizie.

Zwielokrotnienie DNA

W celu przeprowadzenia kompleksowych testów niezbędnym jest namnożenie materiału genetycznego. Dzieje się tak, ponieważ ilość pobranego DNA zazwyczaj jest zbyt mała, aby przeprowadzić pełnej analizy. W tym celu wykorzystuje się tak zwany proces PCR, którego celem jest zwiększenie ilości materiału do badań. Jego przebieg jest bardzo skomplikowany, odpowiednie enzymy oraz nukleotydy pod wpływem zmian temperatur wytwarzają kopie DNA. Aktualnie proces ten jest w pełni zautomatyzowany, więc nie istnieje możliwość powstania błędnej kopii materiału genetycznego.

Sekwencjonowanie i ustalanie profilu DNA

Przedostatnią fazą testu na ojcostwo jest ustalenie profili genetycznych oraz ich porównanie. Sekwencjonowanie polega na zbadaniu odpowiednich części (sekwencji) par zasad w określonych fragmentach materiału genetycznego. Następnie uzyskuje się profile, dzięki którym możliwe jest ustalenie ojcostwa. Wyniki dla ojca i dziecka są ze sobą zestawiane, a następnie sprawdza się czy ich połowy DNA są zgodne. Na mocy analizy statycznej uzyskuje się procentowe prawdopodobieństwo pokrewieństwa. Jeśli wynik wyjdzie zerowy – wtedy ojcostwo jest wykluczone. W przypadku gdy wynik wyniesie ponad 99,99% – ojcostwo zostaje uznane.

You May Also Like

More From Author