Domowa instalacja elektryczna – zasady i standardy

Estimated read time 3 min read

Projektowanie i układanie instalacji elektrycznej w domach i mieszkaniach rządzi się wieloma prawami oraz wymaganiami. Profesjonalny montaż przewodów nie akceptuje zaniedbań i odstępstw od ściśle ustalonych zasad. Bezawaryjna i bezpieczna w eksploatacji instalacja elektryczna musi być wykonana z właściwych kabli oraz rozmieszczona w odpowiednich miejscach na ścianie.

Układanie przewodów – podstawy

Montaż kabli może przebiegać na różne sposoby. Przewody o budowie jednożyłowej powinno się układać bezpośrednio pod tynkiem lub przy wykorzystaniu odpowiednich korytek natynkowych. Odmiana wielożyłowa może być instalowana od razu na tynk, lub także pod jego powierzchnią. Szczególną uwagę należy przyłożyć do sposobu kładzenia kabli lub korytek. Instalacje elektryczne powinny być układane wyłącznie poziomo lub pionowo pomiędzy wszystkimi punktami przyłączeniowymi, puszkami i gniazdami. Zaleca się, aby przewody w pobliżu podłogi lub sufitu były prowadzone równolegle, poziomo i w odległości 30 cm. W przypadku ościeżnic drzwiowych rekomendowane jest układanie kabli pionowo, również równolegle, jednak z zachowaniem odległości 15 cm. Takie rozwiązanie i zachowanie stałego standardu ułatwia późniejsze odtworzenie instalacji elektrycznej w przypadku renowacji lub wiercenia w ścianie.

Wymagania techniczne dotyczące nowych instalacji elektrycznych

W roku 1999 w życie weszła norma nosząca tytuł „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, która zawiera wszelkie informacje na temat montażu przewodów oraz wymagań technicznych, stawianych przed elektrykami zajmującymi się projektowaniem instalacji. Zakłada ona, że nowoczesne instalacje elektryczne w układzie jednofazowym powinny być dostosowane do napięcia 230V i montowane w systemie TN-S. Schematy powinny być także wykonane w układzie trójprzewodowym lub pięcioprzewodowym. Reguły stanowią również o tym, że stosowane gniazda muszą zawierać styk ochronny, a przewody miedzianą budowę. Obwody instalacyjne powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi. Norma zakłada także stosowane osprzętu o odpowiedniej klasie szczelności i mówi o instalowaniu gniazd narażonych na kontakt z wodą w ściśle określonych strefach.

Najczęściej popełniane błędy podczas montażu instalacji elektrycznych

Niepoprawne ułożenie przewodów może skutkować dużą awaryjnością instalacji. Wiąże się także z trudnościami w jej dalszej modernizacji. Stworzenie zbyt skomplikowanego schematu stwarza problem w wierceniu otworów i montażu mebli lub elementów dekoracyjnych na ścianie.

Pierwszym, najczęściej popełnianym błędem, który spędza sen z oczu elektryków jest układanie przewodów na skos. Kategorycznym niedopatrzeniem jest również dobranie nieodpowiednich zabezpieczeń, które nie będą dopasowane do obciążenia. Z reguły prowadzi to do uszkodzenia poszczególnych elementów instalacji, a nawet może być skutkiem pożaru. Do przeciążenia prowadzi również dobranie przewodów o zbyt małym przekroju. Nagminnym błędem jest nie wykonanie dokumentacji technicznej, zawierającej wszystkie, niezbędne schematy. Stanowi to znaczy problem w przypadku sprzedaży nieruchomości, lub przeprowadzenia remontu. Do złego nawyku należy także niestaranność: źle dobrana kolorystyka żył, nierówne ułożenie przewodów, czy źle wykonana izolacja.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours