Ułatwienia dla niepełnosprawnych. Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Estimated read time 3 min read

Windy dla niepełnosprawnych mogą osiągać ceny rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ich zakup jest dużym wydatkiem nawet dla firm lub instytucji publicznych – nie wspominając o osobach prywatnych. Na szczęście może on w dużej części być sfinansowany ze środków PFRON. Jak jednak je uzyskać? Jakie dokumenty będą w tym celu niezbędne? I, co najważniejsze, gdzie złożyć wniosek?

Kiedy otrzymam finansowanie?

PFRON refunduje likwidację barier architektonicznych instytucjom i osobom prywatnym. Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 80% wartości inwestycji, a pozostałą sumę musisz zdobyć sam lub uzyskać ją z innych programów (na przykład samorządowych). Definicja barier architektonicznych jest prosta: są to wszystkie utrudnienia, na które inwalida może natknąć się w budynku lub jego pobliżu.

Przyznanie dopłaty PFRON uzależnia od tego, czy jesteś właścicielem nieruchomości. Jeśli nie, musisz zdobyć pisemną zgodę właściciela lub administratura obiektu oraz udowodnić, że mieszkasz w nim na stałe.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Środki za zakup wind lub innych urządzeń ułatwiających dostęp do budynku Fundusz zwróci dopiero po zawarciu umowy. Jedną jej stroną będziesz ty, a drugą – instytucja występująca w imieniu PFRON (może to być MOPS lub PCPR właściwe dla miejsca twojego zamieszkania). Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają faktury wystawione przed podpisaniem dokumentu.

Nie zapominaj też, że wniosek powinieneś złożyć odpowiednio wcześnie. W zależności od instytucji, ostateczny termin upływa z końcem stycznia lub lutego. Jest to podyktowane koniecznością przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i sprawdzenia, czy dopłata rzeczywiście jest potrzebna.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Sam wniosek ma nieco ponad sześć stron. Zawiera między innymi pytania o sytuację lokalową, status zawodowy i korzystanie z innych dofinansowań od PFRON. Jeśli któreś z nich sprawi ci trudność, o pomoc w jego wypełnieniu możesz poprosić pracownika MOPS lub PCPR.

Przy rozpatrywaniu wniosku urzędnicy wezmą pod uwagę też dołączone do niego dokumenty. Są to:

  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • opis choroby sporządzony przez lekarza;
  • akt własności budynku;
  • jeśli nieruchomość jest wynajmowana lub dzierżawiona: zgoda właściciela i dokument potwierdzający zameldowanie;
  • kopia dowodu tożsamości;
  • kosztorys inwestycji i oferta urządzenia

Przed złożeniem wniosku musisz więc wybrać windę i skonsultować jej montaż producentem lub firmą zajmującą się montażem wind.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours