Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Estimated read time 3 min read

Stało się – chcesz lub musisz sprzedać swoje auto. Bez względu na to, czy zmusza Cię do tego sytuacja losowa, planujesz nabyć inny pojazd lub zaistniały odmienne, mniej przyjemne okoliczności – umowa sprzedaży pojazdu musi zawierać pewne określone zapisy, by była wiążąca (i bezpieczna). Co takiego powinno się w niej znaleźć i dlaczego?

Określenie stron umowy

Bezapelacyjnie należy zacząć od dokładnego opisania stron umowy. Rubryka ta zależy od tego, kto stanowi stronę – czy jest to osoba fizyczna, osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą czy może może spółka? Jeśli jest to zwykła osoba fizyczna niezbędne dane to imię i nazwisko, adres zameldowania oraz zamieszkania, PESEL, a także numer dokumentu osobistego (dowodu lub paszportu). Z kolei gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, niezbędne jest również podanie takiej informacji ze wskazaniem firmy i jej siedziby, jak również numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej, albo w innym, podobnym rejestrze. W przypadku kiedy jedna ze stron umowy to spółka należy podać:

– nazwę osoby prawnej i jej siedzibę,

– informację o organie, który prowadzi jej rejestr,

– NIP,

– REGON,

– osoby uprawnione do dalszego prowadzenia sprawy (na przykład podpisywania umowy),

– ewentualnie informację o wysokości kapitału zakładowego (jeśli jest to spółka kapitałowa).

Dane dotyczące samochodu

Skoro już wiemy dokładnie kto i komu sprzedaje samochód, musimy określić równie precyzyjnie jakie auto jest przedmiotem sprzedaży. Umowa pojazdu musi zatem zawierać szereg informacji dotyczących danego pojazdu, w tym: jego markę, rok produkcji, model, numer nadwozia (numer VIN), numer rejestracyjny, numer silnika i jego pojemność, aktualny przebieg, dokładny wygląd samochodu (jego kolor, ewentualne wady itp.). Dla bezpieczeństwa w umowie należy również umieścić zapis o braku ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu czy jego stan, które kupujący zauważy po rozpoczęciu korzystania z niego. W ten sposób można się zabezpieczyć przed sytuacją, gdy ktoś obejrzał pojazd i zaakceptował jego stan, a następnie doszukuje się w nim mankamentów. Wówczas sprzedawca jest też zwolniony od odpowiedzialności za wady, z których nie zdawał sobie sprawy (co w przypadku aut jest dosyć powszechne).

Cena i sposób płatności

W umowie muszą się znaleźć również zapisy dotyczące ceny sprzedawanego pojazdu i sposobu płatności. Uwzględnić należy płatność gotówką lub przelewem, na raty (jeśli tak, to w jakiej wysokości, ile ich będzie itp.), a także informację o obecności zaliczki lub jej braku. To bardzo ważne kwestie, które należy wnikliwie zweryfikować przed podpisaniem umowy. Podpisy obu stron są na niej wymagane – podobnie jak wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transakcji, które obie strony pragną tam zawrzeć.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours